ליקויי בנייה אופיניים

ליקויי בניה בבניה חדשה:

בדירות ובתים חדשים, ניתן לחלק את הסוגים האופייניים של ליקויי הבניה לארבע קטגוריות ראשיות:

    • אי התאמה לתוכניות ולמפרטים הטכניים.
    • אי התאמה לדרישות תקנים של מכון התקנים הישראלי ו/או דרישות תקנות התכנון והבניה, תקנות החשמל, הנחיות לתכנון מערכות תברואה וכדומה.
    • ביצוע לקוי של עבודה.
    • שימוש בחומרים באיכות נמוכה.

ישנו מספר רב של ליקויי בניה שניתן להגדירם כשכיחים ומתגלים לעיתים קרובות במהלך ביקורת מבנים ובדק הבית. בין ליקויים אלה ניתן למנות בעיות של רטיבויות שנובעות מביצוע לקוי של עבודות האיטום (בגג המבנה, בחלקים תת קרקעיים של המבנה או בקירות החוץ והחלונות), רטיבויות שנוצרו כתוצאה מנזילות מים מצנרת העוברת בקירות או מתחת לריצוף, קירות עקומים, בעיות ריצוף, מפגעים בטיחותיים ועוד.

במקרים רבים מאוד אנו מזומנים ע”י ועדי בתים לצורך בדיקת הרכוש המשותף של הבניין. כאן לרוב, בנוסף לליקויים בעבודות הגמר למיניהם (ריצוף, צבע וכדומה), ניתן לומר שבמקרים רבים נמצאו אי התאמות מהותיות לדרישות התקנים והתקנות, אי התאמה של הציוד שסופק (משאבות, מעליות וכדומה) לגודל המבנה ומספר הדירות שבו ועוד.

ליקויים בבניה ישנה:

כשרוכשים דירה או בית קיים (בדיקה הנדסית לפני קניה), שגילו עשוי להשתנות בין מספר שנים לעשרות שנים, ניתן לצפות למגוון רחב של מפגעים וליקויים. היקף הליקויים שונה כמובן בין בית אחד לשני. שוני זה נובע הן מרמת התחזוקה של הבית, משינויים ותיקונים שבוצעו בו במהלך השנים ומאיכות הבניה של הבית במקור.

במקרים רבים נמצאו ליקויים ומפגעים בטיחותיים, רטיבות שנוצרה כתוצאה מנזילות מים מצנרת או מחדירה של מי גשם, קראו עוד על רטיבות בעיות בשלד המבנה שיוצרים בו סדקים שלעיתים עלולים לסכן את קיום המבנה – קראו עוד על סדקים

במקרים אחרים, נמצאו חריגות בין המבנה הקיים לבין הרישומים ברשויות השונות ומהיתר הבניה. לצורך אבחון כזה, על הלקוח להביא למעמד ביקורת המבנים את התוכניות, אותן ניתן למצוא במחלקת ההנדסה של הרשות המקומית (עירייה או מועצה), והמהנדס ישווה את הקיים בפועל לתוכניות אלה.